1. DL 01 – SEAJOCO VIET NAM

2. DL 02 – SEASPIMEX VIETNAM

3. DL 05 – Công ty Cổ phần Thủy sản số 5

4. DL 06 – SEAPRIMFICO

5. DL 07 – AGIFISH

6. DL 08 – AGIFISH

7. DL 09 –  AGIFISH

8. DL 10 – THO QUANG COMPANY

9. DL 11 – QUANG BINH SEAFOOD

10. DL 12 – SOSEAFOOD

11. DL 14 – SOUTHVINA

12. DL 15 – BIENDONG SEAFOOD

13. DL 16 – SEAPRODEX FACTORY No16 (F16)

14. DL 17 – NHA TRANG SEAFOODS

15. DL 19 – MEKONG GROUP

16. DL 20 – BASEAFOOD

17. DL 21 – HUNG VUONG Co., Ltd

18. DL 22 – AQUATEX BENTRE

19. DL 23 – UTXICO

20. DL 25 – CAMIMEX

21. DL 27 – Công ty TNHH Châu Á

22. DL 28 – Xí nghiệp thủy sản Ba Tri

23. DL 29 – SEANAMICO

24. DL 31 – CUU LONG SEAPRO

25. DL 32 – THUAN PHUOC CORP

26. DL 33 – Công ty TNHH An Xuyên

27. DL 34 – BASEAFOOD

28. DL 36 – HUNG VUONG Co., Ltd

29. DL 37 – SEAPRODEX HANOI

30. DL 38 – NGHE AN SEAPRODEXIM JSC

31. DL 41 – QUANG NINH SEAPRODEXCO

32. DL 42 – Chi nhánh Công ty Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng

33. DL 44 – KIM ANH Co., Ltd

34. DL 45 – SHATICO

35. DL 47 – HASUVIMEX

36. DL 49 – AQUAPEXCO

37. DL 50 – VISA JSC

38. DL 51 – Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Phương

39. DL 53 – COIMEX

40. DL 54 – LAFIMEXCO

41. DL 55 – SEAPRODEX HANOI

42. DL 57 – BIDIFISCO

43. DL 61 – Phân xưởng 2 – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

44. DL 62 – CHOLIMEX FOOD JSC

45. DL 64 – Xí nghiệp dịch vụ hậu cần nghề cá – Công ty cổ phần Tàu thuyền và Hải sản Cù Lao xanh

46. DL 65 – CAFATEX CORP

47. DL 68 – BIANFISHCO

48. DL 69 – HTFOOD

49. DL 70 – CAFICO

50. DL 71 – Phân xưởng đông lạnh – Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

51. DL 72 – CADOVIMEX

52. DL 73 – HALONG SIMEXCO

53. DL 74 – Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hạ Long, Công ty Cổ phần khai thác và dịch vụ khai thác thuỷ sản Hạ Long

54. DL 75 – Xí nghiệp Việt Thắng – Công ty Cổ phần Việt An

55. DL 77 – GEPIMEX 404

56. DL 78 – Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu, Công ty cổ phần thuỷ sản Minh Hải

57. DL 79 – Công ty TNHH Vĩnh Nguyên

58. DL 82 – Phân xưởng hàng đông, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phạm (Phamfood)

59. DL 83 – Công ty TNHH chế biến Cá xuất khẩu Cà Mau

60. DL 84 – BESEACO

61. DL 85 – CADOVIMEX

62. DL 86 – FAQUIMEX

63. DL 90 – NHA TRANG SEAFOODS

64. DL 92 – Doanh nghiệp Tư nhân Thu Trọng

65. DL 93 – Công ty TNHH Việt Trường

66. DL 95 – Công ty TNHH thương mại Việt Long

67. DL 97 – FFC

68. DL 99 – GIRIMEX

69. DL 100 – LAM SON FIMEXCO

70. DL 101 – Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản K&K

71. DL 102 – BINH DONG FISCO

72. DL 103 – CTE JSCO

73. DL 105 – VIEN THANG PTE Co., Ltd

74. DL 107 – Công ty TNHH chế biến Nông hải sản XK Nam Hải

75. DL 110 – KISIMEX

76. DL 111 – AGREX SAIGON

77. DL 113 – CASES

78. DL 115 – NHA TRANG FISCO

79. DL 116 – NHAT DUC Co., Ltd

80. DL 117 – KIM ANH Co., Ltd

81. DL 118 – SEAPRIMEXCO VIETNAM

81. DL 120 – KISIMEX

82. DL 121 – NGOC HA Co., Ltd

83. DL 123 – Phân xưởng hàng đông – Công ty TNHH Hải Thanh

84. DL 124 – NIGICO Co., Ltd

85. DL 125 – HAI NAM Co., Ltd

86. DL 126 – Nhà máy đông lạnh thủy sản Hùng Cá – Công ty TNHH Hùng Cá

87. DL 127 – SOTICO

88. DL 130 – JOSTOCO

89. DL 131 – PROCIMEX

90. DL 132 – FIMEX VN

91. DL 134 – CASEAMEX

92. DL 135 – Công ty Cổ phần Phát triển thủy sản Huế

93. DL 141 – PHU THANH FROZEN FACTORY

94. DL 142 – SATRA GROUP

95. DL 143 – TOAN SANG Co., Ltd

96. DL 144 – KISIMEX

97. DL 145 – MINH PHU SEAFOOD CORP

98. DL 146 – PATAYA FOOD INDUSTRIES Ltd

98. DL 147 – VINH HOAN CORP.

99. DL 150 – Công ty TNHH Thanh An

100.  DL 151 – SOHAFOOD CORP (SFC)

(Còn tiếp)

(Theo VASEP)

Facebook Twitter Email

Tags

 
 
 
Top